Obrázek
      Stručná historie

      Současnost

      Výrobky, produkty
       a služby


      Cenové a dodací
       podmínky


      Kontaktní adresy

      Obrazová galerie


Vzhledem k nepříznivé situaci na trhu s žitnou moukou se vedení společnosti
        rozhodlo pozastavit mlýnskou výrobu k 30.5.2015

Mlýn patří do kategorie středních mlýnů s výkonem až 50 tun semelku denně a co
       do velikosti tedy patří k 40 největším mlýnům v zemi

Podíl mlýna na celkové produkci žitných mouk dosahuje 6 až 7 % z celkové
       produkce v České republice

Mlýn měl 7 zaměstnanců

Finanční situace společnosti L.Pelant mlýn Sušice s.r.o. je dlouhodobě stabilní a
       dobrá, mlýn nemá žádné dlouhodobé ani krátkodobé závazky jako jsou úvěry apod.
       Vždy spolehlivě (v dohodnutých termínech, kvalitě a množství) plnil a plní své
       obchodní a další povinnosti a závazky