Obrázek




      Stručná historie

      Současnost

      Výrobky, produkty
       a služby


      Cenové a dodací
       podmínky


      Kontaktní adresy

      Obrazová galerie


Mapa Sušice
  Prádelna
  Ing. Iveta Lerchová
  tel.: 731 258 056 
Sídlo společnosti L. PELANT mlýn Sušice s.r.o. Nad octárnou 410/19 162 00 Praha
Společnost je zapsána dne 20.11.1995 u Městského soudu v Praze pod značkou C297920
Odbyt mlýn L. PELANT mlýn Sušice s.r.o. Na Fufernách 8/II 342 01 Sušice tel.: 376 523 350
IČ: 64575764 e-mail: mlyn@mlynpelant.cz bankovní spojení: 214248669/0300
Správce   Vlastimil Kolář
Majitel a jednatel společnosti   Ing. Tomáš Laška